Logg inn

Hvem har vært til inspirasjon for Parweb?

Når jeg, Andreas L. Narum, har laget Parweb, har jeg brukt alt jeg har greid å komme på av gode kilder. Noe har jeg kommet på selv og formatet er blitt slik det er blitt fordi jeg tror det er mulig for folk å få til å se en seks minutters videointroduksjon på bussen hjem slik at man kan bruke middagen til å snakke om noe som gjør at man kommer hverandre nærmere.

 

Jeg har jobbet mye med tester og testbruk. Det er en strengt empirisk tradisjon. Det betyr at man ikke sier noe om noe før man har testet det til kjedsommelighet. De teoretikerne og tradisjonene jeg er inspirert av som parterapeut, er derfor i den empiriske tradisjonen.

 

Her er noen jeg er begeistret for og som jeg har hentet inspirasjon fra til noen av øvelsene;

 

Sissel Gran Hun skriver ikke bare klokt og elegant, hun greier å sammenfatte komplekse faglige innsikter på en måte som gjør at folk forstår henne og skjønner at det er relevant for deres egne liv. I tillegg gjør hun dette med idealisme og glød og har gjort det for egen regning i årevis. Om bare én person i landet skulle hatt fast forfatterstipend for fagbøker var det henne. Det hadde betalt seg inn i økt folkehelse i løpet av halvannet minutt. Hennes råd er alltid gode.

 

Lewis Goldberg – Han har gjort Big Five personlighetsmodellen tilgjengelig for store deler av verden.

 

Robert Sternberg – Han må være en av de mest produktive psykologene. Jeg liker begge hans kjærlighetsteorier: Love is a story og Triangular theory of love. Han skriver fint om visdom og intelligens også.

 

John & Julie Gottman – De laget The Love Lab og har greid å sette ord på alle de vaner og uvaner som drar par i positiv eller negativ retning.

 

Sue Johnson Hun står bak EmosjonsFokusert Terapi, EFT som er et område innen samliv hvor det foregår masse forskning om dagen. Hun sier at alle handlinger par foretar seg er rasjonelle, man må bare innom de underliggende følelsene for å forstå rasjonalet. Hun sier mer også, noe av hennes tanker ligger i alle stiene. Her er noen av oss som jobber med dette i Norge.

 

Anne Marie Fosse Teigen  Hun har laget det såkalte Bufferkurset som har reddet mange par fra brudd og lindret hverdagen for enda flere. I tillegg har hun skrevet en morsom og gjennomklok bok som heter “Varig kjærleik”.

 

Lena K. Hole – Hun har skrevet en bok som heter “Kjærlighetskoden” som gir mange kloke vinklinger på det å være i parforhold.

 

Jon Monsen – Han forsker på hvordan følelser påvirker oss og har utviklet en enkel, men virkningsfull måte å få folk til å bli klar over sine egne følelser: Affektbevissthets¬intervjuet som jeg håper kan bli allemannseie.

 

Janis A. Spring – Hun har skrevet vakkert og banebrytende om hva som skjer med folk når de opplever utroskap eller grove tillitsbrudd og er en tydelig inspirasjon for den røde stien.

 

Paul R. Peluso  Han sammenfatter mye av forskningen om utroskap og er også inspirasjon for de røde stiene.

 

Harville Hendrix  Han har utviklet den såkalte “Imago-terapien”. En øvelse om lytting og snakking har en variant av en imago-teknikk som jeg kaller bytt-banehalvdel-teknikken. Jeg nevner imidlertid ikke dette spesielt i videoen fordi jeg vurderte det slik at det kanskje var lettere for større deler av brukerne å bruke en sportsmetafor enn å skulle prøve å få med sin partner på en parterapiteknikk som handler om å finne sitt indre, ubevisste bilde av det andre kjønn.

 

Finnes det noen gode bøker om parforhold?

Det finnes flere samlivsbøker på norsk som beskriver godt og dårlig samspill. Bøkene gir økt kunnskap om hva som gjør at vi kommer inn i ulike samspillsmønstre, og flere av bøkene gir også gode tips og råd rundt hvordan man kan jobbe med eget forhold:

  • Kjærlighet i hastighetens tid av Sissel Gran
  • Kjærlighetens tre porter av Sissel Gran
  • Kjærlighetskoden av Lena Kristin Hole
  • Hold meg; en veiviser til varig kjærlighet av Sue Johnson
  • Varig kjærleik av Anne Marie Fosse Teigen

På engelsk tar man ikke mye feil om man kjøper bøker av disse fagfolkene:

  • Sue Johnson
  • John og Julie Gottman
  • Janis Spring
  • Paul Peluso