Så vände Eidar trenden i det utsatta området

Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar ställdes inför det tuffa beslutet att riva eller investera i ett av de mest socialt utsatta områdena i Trollhättan. De bestämde sig för att slå ihop sina fyra kontor och flytta till stadsdelen Lextorps hjärta.

 • Bostadsbolaget Eidar slog ihop fyra kontor till ett och flyttade ut till Lextorp i Trollhättan.
 • Så ser fastigheten ut i dag.
 • Så såg Granngården centrum ut innan ombyggnationen.
 • Fastighetschefen Sanny Mattelin.

PROJEKTET I KORTHET

Status

Flyttade 2016, pågår fortfarande

Kontakt

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

0520-877 00

info@eidar.se

När förvaltningschefen Sanny Mattelin växte upp i Trollhättan på 80-talet åkte han ofta med föräldrarna till Granngårdens centrum i Lextorp för att fredagshandla och svänga förbi videoaffären. Då sjöd området av liv. 30 år senare hade han svårt att föreställa sig att stadsdelen tappat så mycket av sin glans.

– När jag blev chef för området slogs jag av hur öde köpcentrumet hade blivit. Den allmänna uppfattningen var att man kunde riva det. Men vilka signaler skulle det sända ut om vi lade ner stadsdelens hjärta?

Istället började Eidar försöka leta inspiration från andra bostadsbolag exempelvis Helsingborgshem som stärkt sin närvaro i utsatta stadsdelar. Eidar hade då fyra kontor runt om i Trollhättan, ett av dessa låg mitt i centrum.

– Det blev en identitetsfråga för oss. Många av de hyresgäster som behöver oss mest finns i de utsatta områdena. Samtidigt tänkte vi att om vi etablerar oss där kommer kanske fler företag att våga satsa med oss. Så vi slog ihop våra kontor och flyttade dit.

Fler vill etablera sig

Satsningen lockade till sig både matvaruhandlare, apotek och vårdcentral som etablerade sig i tidigare nedlagda lokaler. Istället för en tom galleria är fastigheten i dag en arbetsplats för över 100 anställda.

– Etableringen har verkligen överträffat våra förväntningar. Vi hade aldrig kunnat tro att det skulle vända till att centrumet i dag nästan är för trångt och vi behöver bygga nytt för att fler och fler vill etablera sig.

Har flytten påverkat er verksamhet på andra sätt?

– Vi har fått en bättre helhetsbild av Trollhättan och en ökad kundförståelse. Vi har även gjort en omorganisation där vi delat in våra områden i fler distrikt för att få kortare beslutsvägar och komma närmare kunden. Vi arbetar också mycket med vårt rekryteringsprogram. Vi vill att våra anställda ska spegla våra hyresgäster så att vi får in olika synvinklar i företaget.

Flytten är således en del av en bredare satsning på social hållbarhet och integration som bostadsbolaget gör. Nyligen har de även byggt en aktivitetspark med konstgräsplan, utegym och löparbana samt genomfört trygghetsskapande åtgärder i området.

– Vi har rensat upp buskar och satt dit belysning. Det är viktigt att visa att vi tar ansvar för området och håller det rent och snyggt.

 

Fastighetschefen Sanny Mattelins tre råd

 • Våga tro på idén!
  Det finns en risk att man begränsar sig själv i tanken och inte vågar satsa fullt ut. Satsa!
 • Trygghet och ordning
  Vänta inte tills att en stor renovering kommer. Håll ordning oavsett och se till att området är helt, rent och snyggt.
 • Dialog
  Involvera både hyresgäster och personal så att alla får en chans att anpassa sig till de nya tankarna.

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se