Tar fajten mot fettmonstret

När brittiska medier förra hösten rapporterade om The toxic monster fatberg, en 250 meter lång och 130 ton tung fettklump som proppade igen avloppssystemet i Whitechapel i östra London, fick nyheten stor spridning. Och i Kalmar blev man än mer beslutsam om att ge det lokala fettmonstret en match.

  • Fett som spolas ner i rören bildar stora, illaluktande fettproppar som orsakar stopp och översvämningar. Ta hand om fettet istället! Illustration: Wilson Creative
  • Illustration: Wilson Creative
  • Matfettet som Kalmarhem samlar in körs till biogasanläggningar och blir till biobränsle för stadsbussar och bilar, däribland de 28 bilar som Kalmarhem använder i sin verksamhet. Foto: Kalmarhem
  • Niclas Ohlslöf, fastighetschef på Kalmarhem, tycker att pilotprojektet med miljöskåp fungerar riktigt bra. Foto: Kalmarhem
  • Marie Tillborg, projektledare för kommunikation på Kalmarhem. Foto: Kalmarhem
  • Illustration: Wilson Creative

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Kalmarhem, Kalmar Vatten och Kalmarsundsregionens renhållare KSRR.

Kontakt
Niclas Ohlslöf, fastighetschef på Kalmarhem.
Tel: 0480 – 44 75 00

Publicerat i maj 2018

– Tajmingen var helt otrolig, vi var i slutfasen med planeringen kring en kampanj om problemen fett i avloppen, så fettklumpen i London förstärkte ju budskapet, berättar Marie Tillborg, projektledare för kommunikation på Kalmarhem.

Kampanjen ”Mata inte fettmonstret” lanserades i samarbete med Kalmar Vatten och Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR och pågick under några veckor i oktober 2017.

Med ett växande problem med fettklumpar i avloppssystemet fanns all anledning att satsa på samhällsinformation för att hejda utvecklingen. (Något stort, glupskt monster hade dock ingen av aktörerna sett nere i kloakerna – än.)

Ska behandlas som matavfall

Budskapen till Kalmarborna var att torka sin stekpanna före disk, skrapa ner överblivet fett i matavfallspåsen och att lämna in sin använda frityrolja till närmaste återvinningscentral. På så vis hamnar inte fettklumpar i avloppsnätet och göder ett fettmonster, utan kommer i stället till nytta genom att omvandlas till biogas.

Kalmarhem var delaktiga i att arbeta fram kampanjmaterialet med fettmonstret som bland annat syntes utomhus på storbildsskärmar vid Kalmars infarter och runt om i staden. Två broschyrer togs även fram och delades ut brett, varav den ena utformades specifikt för Kalmarhems hyresgäster.

Fett som spolas ner i rören bildar stora, illaluktande fettproppar som orsakar stopp och översvämningar. Ta hand om fettet istället! Se den korta informationsfilmen Mata inte fettmonstret.

Pilotprojekt med miljöskåp

I samband med kampanjen ställde även Kalmarhem ut tolv insamlingsskåp för olja i utvalda områden vilka identifierades tillsammans med Kalmar Vatten. De orangefärgade plåtskåpen är tydligt uppmärkta och Kalmarhem har försett hyresgästerna med miljötrattar så att de enkelt ska kunna hälla över oljan i petflaskor innan den placeras i skåpen.

Fastighetschefen Niclas Ohlslöf berättar att insamlingen fungerat bra sedan pilotprojektet startade, men att ledtiderna är lite längre jämfört med annan insamling, till exempel förpackningsinsamling, där kärlen fylls på snabbt.

– Vår matlagningskultur har förändrats, det räcker med att vi backar 10 till 15 år så har vi inte alls samma konsumtion av till exempel olivolja, som nu används i var och varannan maträtt, och sen har vi frityrolja som också ställer till det. Vi behöver verkligen tänka till kring hanteringen av olja, säger Niclas Ohlslöf.

Det insamlade matfettet körs till biogasanläggningar och blir till biobränsle för stadsbussar och bilar, däribland de 28 bilar som Kalmarhem använder i sin verksamhet.

– Vi spolar köksstammar var åttonde år, och det är underhållspengar vi skulle vilja kunna lägga på annat. Det går ju att göra en insats för miljön som samtidigt tar ner kostnaderna vilket gynnar alla, säger Niclas Ohlslöf och tillägger:

– Men sen handlar ju allt om kommunikation, att nå ut med budskap för att ändra beteendet hos hyresgästerna. Vi behöver fortsätta att jobba kontinuerligt med det.

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se