Så tycker folk om Allmännyttan

                    
Vi mäter regelbundet kunskap om och attityd till allmännyttan. Här kan du ta del av resultaten.
4,8 miljoner bor i småhus, 2,8 miljoner bor i hyresrätt och 1,4 miljoner bor i bostadsrätt
9 av 10
9 av 10 unga är positiva till Allmännyttan
1,4
1,4 miljoner svenskar bor hos Allmännyttan

80%

80% av svenska folket har en positiv bild av Allmännyttan

46 % av alla hyresrätter är allmännyttiga
300
idag finns det drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag, över hela sverige
3000 personer är förtroendevalda inom Allmännyttan

73%

73% av äldre är positiva till Allmännyttan.

De allmännyttiga bostadsföretagen är av mycket skiftande storlek - med allt mellan 21 till 26500 lägenheter

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se