• Hållbara, prisvärda bostäder för alla – det är allmännyttans viktigaste uppgift

    Hållbara, prisvärda bostäder för alla – det är allmännyttans viktigaste uppgift

Exempel från hela landet

Se mer

Allmännyttans historia

Läs mer

Spara energi med Allmännyttan

Till tipsen

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se